Förändrad svarslayout för dialysvatten och hygienprover

2018-08-07 13:30

Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Nytt laboratoriedatasystem (LIMS) är under införande på Klinisk mikrobiologi, Akademiska laboratoriet. Den 13 augusti driftsätts det för hygien- miljö-, sterilkontroll- och dialysvattenprover.

Det innebär att pappersvaren får en förändrad layout men inga metodförändringar.

Vid frågor kontakta Klinisk mikrobiologi:

Håkan Kron
Biomedicinsk analytiker
018-611 39 20

Eva Tano
Mikrobiolog/metodansvarig
018-611 39 04