Ett laboratoriedatasystem (LIMS) för Klinisk mikrobiologi -samtliga analyser

2018-08-21 13:43

Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Tisdagen den 28/8 ca kl 18 planerar Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
att föra över samtliga Undersökningar/Analyser till ett och samma laboratoriedatasystem (LIMS), nämligen Analytix.

Detta kommer att innebära vissa utseendeförändringar både för beställningarna från Cosmic och i svarslayouterna.

Ej skickade remisser i Cosmic:

Ej skickade remisser kommer att behöva beställas på nytt då undersökningen/analysen ifråga inte länge är aktuell efter bytet och markeras med rött i Cosmic.

Cosmicruta

Vid en ny beställning måste tagna prover märkas med de nya etiketterna som har det nya RIDet.

Vid frågor kontakta Klinisk mikrobiologi:

Frågor Laboratoriedatasystem
Anneli Eklund
LIMS Administratör
018-617 08 08

Frågor Cosmic
Jamila Mohammad
Logistikansvarig
018-611 36 75

Frågor svarslayout molekylärvirologi
Kåre Bondesson
Medicinskt ansvarig
018-611 55 92

Frågor svarslayout virusserologi
Bo Albinsson
Medicinskt ansvarig
018-611 96 15

Frågor svarslayout bakteriologi
Kenneth Nilsson
Medicinskt ansvarig
018-611 90 81