Enhetsbyte för Fetoprotein, alfa- S-, Amv-, Csv- till kIE/L istället för mikrogram/L

2020-05-13 08:47

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Sedan 2020-05-11 har ny enhet (kIE/L) för Alfa-Fetoprotein (AFP) införts. Enhetsbytet utgör ett led i en nationell harmonisering. Enhetsbytet medför även en justering av referensintervallet (se labhandbok.se under sökkriteriet Fetoprotein). I förhållande till föregående enhet (µg/L) sker en siffermässig nedjustering av provresultat och referensintervall med en faktor kIE/L= µg/L x 0,83. 

Mats Gåfvels
Överläkare
Klinisk kemi och farmakologi
Tel 018-611 24 49

Niclas Rollborn
Metodansvarig laboratorieingenjör
Klinisk kemi och Farmakologi
Tel 018-611 42 19