Barnreferensintervall för P-N-terminalt pBNP införs

2020-06-08 10:48

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi

Från 9 juni 2020 inför Klinisk kemi och farmakologi åldersdifferentierade referensintervall för P-N-terminalt pBNP (NT-proBNP) för barn fr.o.m. 8 dagars ålder enligt nedan. Referensintervallen införs i samråd med Barnkardiologen, Akademiska sjukhuset.

P-N-terminalt pBNP

Enhet: ng/L

8 – 30 dagar  <2100
1 – <12 månader <650
1 – <2 år  <400
2 – <6 år  <300
6 – <18 år  <160

Under 8 dagars ålder kan nivåerna vara högre. Referensintervall för barn under en månads ålder är osäkra. Enskilda patientresultat kan behöva diskuteras med barnkardiolog.

Källa 1 månad – <18 år: Nir A, Lindinger A, Rauh M et al. NT-Pro-B-type Natriuretic Peptide in Infants and Children: Reference Values Based on Combined Data from Four Studies. Pe-diatr Cardiol 2009; 30:3-8. 8 – 30 dagar: egen studie.

Johan Saldeen
Specialistläkare
Klinisk kemi och farmakologi 
018-611 42 67