Barnlab stängt fredag 22:a maj

2020-05-13 08:21

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Ett ansträngt personalläge gör att vi inte kan bemanna barnlab under denna klämdag.

Enheten är helt stängd, vilket innebär att vare sig morgonprovtagning på avdelningar i 95/96-husen eller analysering av provet kommer att ske.
Patienter är välkomna till provtagningen ingång 70 bv, öppet 7:30-15:30.
Provtagarna vid ingång 70 har ingen möjlighet att prioritera barnen, drop-in gäller för alla.

Xiao Yan Xu
Specialistläkare
Driftsansvarig läkare
Patientverksamheten
Tel: 018-611 42 43

Veronica Persson
Avdelningschef
Tel: 018-611 42 29

Helena Lekeby
Biomedicinsk analytiker
Processansvarig
Patientverksamheten
Tel: 018-611 32 40