B-Hydroxiklorokin utgår från analyssortimentet

2021-10-27 17:42

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi.

På grund av låg efterfrågan och svårlösta bemanningsproblem läggs analysen B-Hydroxiklorokin ner
2021-11-09.

Torbjörn Åkerfeldt
Medicinskt ledningsansvarig läkare, ÖL
Klinisk kemi och farmakologi
018-611 42 72