Återkommande problem med koagel i Blodcentralens prover

2021-01-25 09:24

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Blodcentralens akutlab har det senaste året haft återkommande problem med koagel i de prover
som lämnats till laboratoriet för blodgrupperingar och BAS-tester.

Proverna ska tas i EDTA-rör (lila kork) och ska inte kunna innehålla koagel om provet tas på
rätt sätt. Koagel bildas när provröret inte vänds efter provtagning.

Koagel i proverna är väldigt svåra att se och upptäcks oftast av våra analysinstrument. Både
små och stora koagel leder till försenade analyssvar, både för det prov som innehåller koagel,
men även för andra prover eftersom koaglet stoppar upp arbetet i instrumentet och i vissa fall
även innebär en risk för kontaminering.

Vänligen tänk på att alltid blanda provrören minst 5 gånger för hand eller 10 gånger på blodvagga/
blandare (enligt provtagningsanvisning i Vårdhandboken) efter provtagning för att
undvika koagel.

Ett ca 70 cm långt koagel som fastnat på instrumentets pipett.JPG

Norbert Lubenow
Medicinskt ledningsansvarig
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
018-611 23 38