Ändringar på Klinisk kemi och farmakologi vid Lasarettet i Enköping 17/3 2021

2021-03-04 13:47

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Klinisk kemi och farmakologi (KKF) genomför stora förändringar i sin instrumentpark under första halvåret 2021. Byte av huvudinstrument från Abbott till Roche gjordes i Uppsala vecka 4, motsvarande ändring görs i Enköping onsdag 17 mars 2021. Bytet i Enköping förväntas inte ge någon betydande påverkan på svarstider eller annan hantering på laboratoriet. Förutom de förändringar som redan meddelats i information som gick ut inför Uppsalas instrumentbyte sammanfattas nedan de detaljer som berör vården vid Lasarettet i Enköping 17 mars.

P-TroponinT

Troponin T kommer från 17 mars att ersätta nuvarande analys av Troponin I. Referensintervall för P-Troponin T: vuxna från 18 år: <15 ng/L. Barn 8 dgr-<6 mån: <87 ng/L; 6 mån-<1 år: <39 ng/L; 1-<18 år: <11 ng/L.

Troponin T är känsligt för hemolys. Vid hemolys >1 g/L Hb i provet kommer en analyskommentar att adderas till provsvaret med varning om falskt för lågt resultat. Vid Troponin T 10-20 ng/L (dvs kring beslutsgränsen) och hemolys >2 g/L ges inga siffersvar, utan enbart en analyskommentar.

Enköping har tidigare haft en backup-metod P-Troponin I (AKM) som användes vid driftsstörning eller underhåll på ordinarie utrustning. Den kommer nu att ersättas av annan backup-metod, P-Troponin T (Enk-backup), som är en enklare patient-nära metod från Roche, med sämre förmåga att mäta troponin på låga nivåer. Medicinsk beslutsgräns: P-Troponin T (Enk-backup) <40 ng/L. Ett Troponin T-resultat under detektionsgränsen 40 ng/L utesluter dock inte hjärtinfarkt. Laboratoriet i Enköping kompletterar alla svar från den patientnära metoden med mätning på ordinarie Troponin T metod då denna åter är tillgänglig.

Csv-Spektrofotometri

KKF:s nuvarande lösning för diagnostik av subarachnoidalblödningar kommer att ersättas av scanningspektrofotometri av typ som redan används vid sjukhusen i Falun och Örebro. Svar genereras av automatiserad mjukvara och ges i textform baserat på brittiska riktlinjer. Den nya analysen beställs i Cosmic som Csv-Spektrofotometri. Den nya analysen kräver också att venöst plasmaprov tas för mätning av P-albumin och P-bilirubin.

Tyreoideahormoneroch Procalcitonin

P-TSH, P-Tyroxin fritt[fT4] och P-Trijodtyronin fritt[fT3] samt P-Procalcitonin kommer att börja analyseras i Enköping, vilket kommer att ge betydligt kortare svarstider.

Peter Ridefelt, överläkare
Telefon: 018-611 37 07