Ändringar i innehållet för analysen Csv- Proteinprofil

2019-04-02 11:23

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Från och med den 9 april 2019 kommer vi att sluta analysera plasma-elfores och akutfasproteiner i plasma vid beställningar av elfores av cerebrospinalvätska (Csv- proteinprofil). Ändringen görs då plasma-analyserna endast ger en begränsad tilläggsinformation då de utförs rutinmässigt på alla beställningar av Csv-proteinprofil.

Efter ändringen kommer Csv-proteinprofil att inkludera Csv-Albumin, Csv-Immunglobulin G, P-Albumin och P-Immunglobulin G, beräkning av Csv/P-Albuminkvot och Csv-IgG-index samt isoelektrisk fokusering av cerebrospinalvätska och plasma för att påvisa oligoklonal bandteckning i cerebrospinalvätska.

Undersökningen inkluderar sammanfattande bedömning på Csv- proteinprofil av läkare.

Provtagningsföreskrifterna ändras inte.

 

 

Xiaoyan Xu                                              Peter Ridefelt

Specialistläkare                                        Överläkare

Tel. 018-611 42 43                                   Tel. 018-611 37 07