Ändrad rörtyp vid provtagning av Chromogranin A

2020-05-20 08:51

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Fr.o.m. 2020-05-12 skall beställningar av S-Chromogranin A endast ske i serumrör (Gul propp, utan tillsats). Ändrad rutin är förberedande för ett kommande metodbyte. För aktuell provtagningsrutin, se ”Sök analys” under labhandbok.se för detaljer avseende provhanteringen.


Mats Gåfvels
Överläkare
Klinisk kemi och Farmakologi
Tel 018-611 24 49

Erica Helin
Processansvarig
Klinisk kemi och Farmakologi
Tel 018-611 42 82