Anaplasma serologi införes på Klinisk mikrobiologi

2018-10-01 10:04

Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Den 10 oktober införs immunofluorescensmetoden (IFA) för påvisande av Anaplasma phagocytophila bakterien.

Sjukdomen sprids via fästingbett och förekommer inom områden som är endemiska för andra fästingöverförda infektioner. Dubbelinfektion med borrelia finns rapporterad. Endast få fall upptäcks. Många infektioner är lindriga och självläkande. Sjukdomen är svår att diagnosticera och förbises sannolikt ofta.

Vanliga symptom är: feber, frossa, nattliga svettningar, huvudvärk, myalgi, trötthet, sjukdomskänsla, illamående, kräkningar, buksmärtor, diarré, hosta, neurologiska symtom, hudrodnad kan också förekomma.

Mer information om Analplasma hittar ni på Provtagningsanvisningar på Akademiska laboratoriets webbsida.

Vid frågor kontakta Klinisk mikrobiologi:

Kenneth Nilsson
Medicinskt ansvarig läkare
018-611 90 81

Carl Påhlsson
Mikrobiolog
018-611 39 11