Barnhälsovårdens länsavdelning

Barnhälsovårdens länsavdelning vid Akademiska barnsjukhuset ansvarar för den medicinska verksamheten på alla barnavårdscentraler, BVC, i Uppsala län. Vi ger service till alla som jobbar med barnhälsovård genom att finnas till hands som konsult i olika barnhälsovårdsfrågor, till exempel vaccinationer och metodfrågor.

Utbildning, kvalitetskontroll och metodutveckling är viktiga uppgifter för oss. Våra program utvärderas fortlöpande. Metodböcker och annat informations- material granskas, uppdateras och förmedlas till BVC. Vi anordnar kurser för BVC-personal och forskning och utveckling bedrivs i stor omfattning.

Ett av våra huvuduppdrag är också att följa upp barns hälsa utifrån insamlad data och kontrollera om de insatser som görs runt om i länet ger resultat.

Special-BVC

Som ett komplement till vanliga BVC finns Special-BVC. Där kan familjer med barn, i åldern 0-3 år, som har ett ökat behov av stöd få hjälp av psykolog och sjuksköterska.