All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in fram till tisdag morgon. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Barnhälsovårdens länsavdelning

Barnhälsovårdens länsavdelning vid Akademiska barnsjukhuset ansvarar för den medicinska verksamheten på alla barnavårdscentraler, BVC, i Uppsala län. Vi ger service till alla som jobbar med barnhälsovård genom att finnas till hands som konsult i olika barnhälsovårdsfrågor, till exempel vaccinationer och metodfrågor.

Utbildning, kvalitetskontroll och metodutveckling är viktiga uppgifter för oss. Våra program utvärderas fortlöpande. Metodböcker och annat informations- material granskas, uppdateras och förmedlas till BVC. Vi anordnar kurser för BVC-personal och forskning och utveckling bedrivs i stor omfattning.

Ett av våra huvuduppdrag är också att följa upp barns hälsa utifrån insamlad data och kontrollera om de insatser som görs runt om i länet ger resultat.

Special-BVC
Som ett komplement till vanliga BVC finns Special-BVC. Där kan familjer med barn, i åldern 0-3 år, som har ett ökat behov av stöd få hjälp av psykolog och sjuksköterska.