Arbeta på Barnsjukhuset

Personal visar på docka hur undersökning ska gå till för flicka i säng..

Vår verksamhet

Hos oss finns verksamhetsområdena barnkirurgi, pediatrik, neonatologi och klinisk genetik.

Arbetar du hos oss finns bland dina kollegor bland annat läkare, sjuksköterskor, clowner, smärtsjuksköterska, dietister, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, biomedicinsk analytiker, genetiska vägledare och många andra yrkeskategorier.

Verksamheten omfattar planerad och akut verksamhet för länets egna barn och som ett samarbete med regionens länssjukhus.

Akademiska barnsjukhuset
Ingång 95/96
751 85 Uppsala

Välkommen med din ansökan till HR-konsult

Sök våra tjänster

Är du intresserad att arbeta på barnsjukhuset som sjuksköterska?

Se våra filmer

Se filmerna om hur det är att arbeta hos oss

Jobba med de allra minsta

På intensivvårdsavdelningen för nyfödda finns de minsta patienterna.

Jobba med de allra minsta

Pyrola berättar

Att göra skillnad

Pyrola berättar

De allra minsta

Nima berättar

De allra minsta