All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Arbetsenheter

Vårdadministrativ services arbetsenheter omfattar nästan alla verksamheter på Akademiska sjukhuset. Vi är indelade i 11 enheter, varje enhet innefattar ett eller flera verksamhetsområden och har en enhetschef. Utöver enheterna har vi en organisation för skaderegistrering, diagnosklassifikation, handledare och utvecklingsansvarig.

Vas 1: Akutmottagningen

Enhetschef
Sonia Johansson
Skriv till mig!
018-611 46 86

VAS 2: Infektionssjukdomar, urologi och specialmedicin

Enhetschef
Marianne Söderblom
Skriv till mig!
018-611 28 10

VAS 3: Hjärt- och lungmedicin, thoraxkirurgi och internmedicin

Enhetschef
Marita Johansson
Skriv till mig!
018-611 98 78

VAS 4: Akademiska barnsjukhuset och kirurgi

Gruppchef kirurgi
Charlotte Hansen
Skriv till mig!
018-617 03 69

Gruppchef barnsjukhuset
Christina Rosander
Skriv till mig!
018-617 03 68

Enhetschef
Anna Sundequist Steen
Skriv till mig!
018-611 21 89

VAS 5: Kvinnosjukvård, patologi, klinisk genetik och kvinnofridsmottagningen

Enhetschef
Monica Truedsson
Skriv till mig!
018-611 57 39

Gruppchef
Mia Björk Nordh
Skriv till mig!
018-617 16 47

VAS 6: Ortopedi och handkirurgi

Enhetschef
Sonia Johansson
Skriv till mig!
018-611 46 86

VAS 7: Blod- och tumörsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar, plastik- och käkkirurgi och ögonsjukdomar

Gruppchef
Ulrika Svedman
Skriv till mig!
018-617 03 74

Enhetschef
Brita Kango
Skriv till mig!
018-611 13 98

VAS 8: Receptioner och kassor

Gruppchef
Linnéa Mandelholm
Skriv till mig!
018-617 10 85

Enhetschef
Brita Kango
Skriv till mig!
018-611 13 98

VAS 9: Kliniskt neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, smärtcentrum, rehabiliteringsmedicin och paramedicin, geriatriken och stroke

Enhetschef
Caroline Eriksson Berlin
Skriv till mig!
018-611 13 97

Tf gruppchef
Angelica Eriksson
Skriv till mig!
018-6170193

VAS 10: Psykiatri, innerområden

Enhetschef
Jennie Saxborg
Skriv till mig!
018-611 53 85

VAS 11: Psykiatri, ytterområden

Enhetschef
Caroline Eriksson Berlin
Skriv till mig!
018-611 13 97