Arbetsenheter

Kollegor arbetar tillsammans.

Vårdadministrativ services arbetsenheter omfattar nästan alla verksamheter på Akademiska sjukhuset. Vi är indelade i 11 enheter, varje enhet innefattar ett eller flera verksamhetsområden och har en enhetschef. Utöver enheterna har vi en organisation för skaderegistrering, diagnosklassifikation, handledare och utvecklingsansvarig.

Vårdadministrativ services arbetsenheter omfattar nästan alla verksamheter på Akademiska sjukhuset. Vi är indelade i 10 områden, varje enhet innefattar ett eller flera verksamhetsområden och har en gruppchef. Utöver våra områden har vi en organisation för skaderegistrering, diagnosklassifikation, handledare och utvecklingsansvarig.

Område 1A: Akut- och internmedicin, informationer och kassor

Gruppchef
Linnéa Mandelholm
Skriv till Linnéa!
018-617 10 85

Område 1B: Blod- och tumörsjukdomar, hjärt- och lungmedicin, klinisk fysiologi

Gruppchef
Marita Johansson
Skriv till Marita!
018-611 98 78

Område 1C: Specialmedicin, infektionssjukdomar, geriatrik

Gruppchef
Marianne Söderblom
Skriv till Marianne!
018-611 28 10

Område 2A: Kirurgi, urologi, thoraxkirurgi

Gruppchef
Monica Truedsson
Skriv till Monica!
018-611 57 39

Område 2B: Ortopedi och handkirurgi, plastik- och käkkirurgi, öron-, näs- och halssjukdomar

Gruppchef
Viktoria Viklund
Skriv till Viktoria!
018-611 28 50

Område 2C: Ögonsjukdomar, klinisk neurofysiologi, neurokirurgi, neurologi och stroke

Gruppchef
Angelica Eriksson
Skriv till Angelica!
018-6170193

Område 3A: Psykiatri (beroende- och neuropsykiatri, psykos- och rättspsykiatri, heldygnsvård)

Gruppchef
Charlotte Hansen
Skriv till Charlotte!
018-617 03 69

Område 3B: Psykiatri (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri), rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum, paramedicin

Tf Gruppchef
Åsa Florén
Skriv till Åsa! 
018-611 64 18

Område 3C: Kvinnosjukvård, patologi, klinisk genetik och kvinnofridsmottagningen

Gruppchef
Mia Björk Nordh
Skriv till Mia!
018-617 16 47

Område 3D: Akademiska barnsjukhuset

Gruppchef
Anna Sundequist Steen
Skriv till Anna!
018-611 21 89