Arbetsenheter

Vårdadministrativ services arbetsenheter omfattar nästan alla verksamheter på Akademiska sjukhuset. Vi är indelade i 11 enheter, varje enhet innefattar ett eller flera verksamhetsområden och har en enhetschef. Utöver enheterna har vi en organisation för skaderegistrering, diagnosklassifikation, handledare och utvecklingsansvarig.

Vas 1: Akutmottagningen

Enhetschef
Sonia Johansson
Skriv till mig!
018-611 46 86

VAS 2: Infektionssjukdomar, urologi och specialmedicin

Enhetschef
Marianne Söderblom
Skriv till mig!
018-611 28 10

VAS 3: Hjärt- och lungmedicin, thoraxkirurgi och internmedicin

Enhetschef
Marita Johansson
Skriv till mig!
018-611 98 78

VAS 4: Akademiska barnsjukhuset och kirurgi

Gruppchef kirurgi
Charlotte Hansen
Skriv till mig!
018-617 03 69

Gruppchef barnsjukhuset
Christina Rosander
Skriv till mig!
018-617 03 68

Enhetschef
Anna Sundequist Steen
Skriv till mig!
018-611 21 89

VAS 5: Kvinnosjukvård, patologi, klinisk genetik och kvinnofridsmottagningen

Enhetschef
Monica Truedsson
Skriv till mig!
018-611 57 39

Gruppchef
Mia Björk Nordh
Skriv till mig!
018-617 16 47

VAS 6: Ortopedi och handkirurgi

Enhetschef
Sonia Johansson
Skriv till mig!
018-611 46 86

VAS 7: Blod- och tumörsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar, plastik- och käkkirurgi och ögonsjukdomar

Gruppchef
Ulrika Svedman
Skriv till mig!
018-617 03 74

Enhetschef
Brita Kango
Skriv till mig!
018-611 13 98

VAS 8: Receptioner och kassor

Gruppchef
Linnéa Mandelholm
Skriv till mig!
018-617 10 85

Enhetschef
Brita Kango
Skriv till mig!
018-611 13 98

VAS 9: Kliniskt neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, smärtcentrum, rehabiliteringsmedicin och paramedicin, geriatriken och stroke

Enhetschef
Caroline Eriksson Berlin
Skriv till mig!
018-611 13 97

Tf gruppchef
Angelica Eriksson
Skriv till mig!
018-6170193

VAS 10: Psykiatri, innerområden

Enhetschef
Jennie Saxborg
Skriv till mig!
018-611 53 85

VAS 11: Psykiatri, ytterområden

Enhetschef
Caroline Eriksson Berlin
Skriv till mig!
018-611 13 97