Folke Bernadotte regionhabilitering - information för vårdgivare

Ungdom tittar på mobiltelefon.

Vår verksamhet och kriterier för utredning

Till oss på Folke Bernadotte regionhabilitering är barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år välkomna tillsammans med sina föräldrar. Hos oss får de ökad kunskap om sitt barns möjligheter och svårigheter. Vi är oftast flera personer som arbetar i team kring barnet utifrån barnets behov. Föräldrar och barn får också prova eller träna på olika tekniker och lösningar som kan underlätta i vardagen.

Vi vänder oss till barn och ungdomar med neuropediatriska frågeställningar utifrån diagnoserna cerebral pares (CP), epilepsi, ätsvårigheter, ovanliga missbildningssyndrom, förvärvade hjärnskador, inlärningssvårigheter och neuromuskulära sjukdomar.

För att ta kunna bedöma om frågeställningen ligger inom FBH´s kompetensområde behöver vi remiss från habilitering eller annan remittent. Remissen bedöms i samband med en remisskonferens utifrån följande kriterier:


Kriterier för utredning vid Folke Bernadotte regionhabilitering:


• Ålder 0-18 år
• En aktuell barnläkarbedömning ska finnas
• Frågeställningen ska vara inom FBH´s kompetensområde och ska vara tydlig samt innehålla information om barnets sjukhistoria, utveckling och genomförda utredningar
• Uppgift om vem som har ansvar för uppföljningen efter utredningen vid FBH ska finnas

Utifrån frågeställningen bildas sedan ett team. Med frågeställningen som utgångspunkt arbetar teamet tillsammans med barnet/ungdomen, föräldrarna och andra viktiga personer i barnets nätverk under en period från ett par dagar till ett par veckor. Vi kan hjälpa till med bokning på eller i närheten av FBH när hemlandstinget har godkänt betalning av detta.

Kontaktinformation

Jenny Boija Bennbom
Avdelningschef
Telefon: 018-611 77 56

 

 

 Är du patient eller anhörig? Läs mer här

Utbildningsdag kring teambaserad behandling för barn med ätsvårigheter

Utbildningsdagen är tyvärr fulltecknad.

Då vi har haft ett sådant stort intresse så planerar vi att hålla ytterligare en utbildningsdag under 2020.