Folke Bernadotte regionhabilitering - information för vårdgivare

Ungdom tittar på mobiltelefon.

Remisser

Sedan 1 september 2022 har vi förändrats organisatoriskt. 

Vårt tidigare team för rehabilitering, kommunikation respektive neuropedagogik har slagits ihop till ett samlat team för neurorehabilitring.

Vi har reviderat våra remisskriterier och de finns sökbara i Docplus. 
Remiss till oss skickas till barnneurologi. Vi har alltså nu en gemensam remissingång med barnneurologmottagningen, barnneurologavdelningen och våra gemensamma multiprofessionella team. Den nya postadressen är: 
 
Folke Bernadotte neurorehabiliteringsteam 
Sektionen för barnneurologi 
Akademiska barnsjukhuset 
Ingång 95/96 
751 85 Uppsala 

Vår verksamhet och kriterier för utredning

Till oss på Folke Bernadotte regionhabilitering är barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år välkomna tillsammans med sina föräldrar. Hos oss får man ökad kunskap om barnets möjligheter och svårigheter. Vi är oftast flera personer som arbetar i team kring barnet utifrån behov.Här får man också prova eller träna på olika tekniker och lösningar som kan underlätta i vardagen.

Vi vänder oss till barn och ungdomar med problematik inom ätande, inlärning, kommunikation, motorik och mer komplexa frågeställningar. Det kan vara utifrån förvärvade eller medfödda tillstånd.

För att vi ska kunna bedöma om frågeställningen ligger inom vårt kompetensområde behöver vi en remiss. Remissen bedöms i samband med en remisskonferens utifrån följande kriterier:

Kriterier för utredning vid Folke Bernadotte regionhabilitering:


• Ålder 0-18 år
• En aktuell barnläkarbedömning ska finnas
• Frågeställningen ska vara inom Folke Bernadottes kompetensområde och ska vara tydlig samt innehålla information om barnets sjukhistoria, utveckling och genomförda utredningar
• Uppgift om vem som har ansvar för uppföljningen efter utredningen hos oss ska finnas

Utifrån frågeställningen bildas sedan ett team. Med frågeställningen som utgångspunkt arbetar teamet tillsammans med barnet/ungdomen, föräldrarna och andra viktiga personer i barnets nätverk under en period från ett par dagar till ett par veckor. Vi kan hjälpa till med bokning på eller i närheten av oss när hemregionen har godkänt betalning av detta.

Kontaktinformation

Jenny Boija Bennbom
Avdelningschef
Telefon: 018-611 77 56

 

 

 Är du patient eller anhörig? Läs mer här