SK-kurs: Akut och postoperativ smärta

personal under utbildning

Kursen gäller för AT, ST-läkare och intresserade specialister och kommer att genomföras på Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset i september 2021

Information

Akut smärta är ett lidande som alla kliniskt verksamma läkare möter dagligen och förväntas handlägga på ett evidensbaserat sätt. För fullgott omhändertagande krävs goda baskunskaper och genomtänkta rutiner. En suboptimal handläggning kan innebära ett ökat och förlängt lidande med risken av utveckling av långvarig smärta.

Målgrupp: 

AT-läkare, läkare under specialistutbildning/ST, färdiga specialister (fortbildning).

Specialitet: akutsjukvård, allmänmedicin, onkologi, geriatrik, internmedicin, anestesi och intensivvård, barn- och ungdomskirurgi, handkirurgi, kirurgi, kärlkirurgi, obstetrik och gynekologi, ortopedi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi, urologi, öron-, näs- och halssjukdomar, rehabiliteringsmedicin, beroendemedicin, palliativ medicin, smärtlindring.

Kursledare:

Kursdatum:

20-23 september 2021

Plats:

Digitalt. Länk skickas till de som anmält sig.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge läkare, med behov av ökad klinisk kunskap av handläggning av patienter med akut smärta färdigheter, så att de kan ge adekvat smärtbehandling efter diagnos. De ska kunna genomföra kliniska undersökningar och smärtanalys av akut postoperativ och muskuloskeletal smärta, neuropatisk smärta och kvarstående postoperativ smärta. De ska få kunskap om val av behandlingar såsom farmaka, invasiva behandlingar till en viss del med hjälp av ultraljud och icke farmakologiska behandlingsmöjligheter. Deltagare kommer att lära sig ett systematiskt sätt att utföra undersökningar av patienter med smärta, hitta riskfaktorer för beroende och substansbruks syndrom.

Under förmiddagarna hålls föreläsningar, medan stora delar av eftermiddagarna ägnas åt workshop med falldiskussioner och demonstrationer i mindre grupper.

Kursen uppfyller delmålen b2, b3, c1 c2, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12, c13, c14 smärtutbildning. B3, c4 allmänmedicin, akutmedicin b3, c4, anestesi och intensivvård b3, c8, onkologi b3, c5,ortopedi b3, c2, geriatrik b3, c8, internmedicin b3, c3, c10, barn och ungdomskirurgi b3, c4, handkirurgi b3, c2, kirurgi b3, c4, obstetrik och gynekologi b3, c5, plastikkirurgi b3, c4, c7, thorax b3, c4, urologi b3, c4, rehabilitering b3, c9, beroendemedicin b3, c5, palliativvård b3, c5.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Föreläsare under kursen

 • Rolf Karlsten - MD, PhD, Docent, Smärtcentrum - Akademiska Sjukhuset
 • Eva Kosek - MD, Professor i smärtforskning - Uppsala Universitet, Karolinska Institutet
 • Torsten Gordh - Professor emeritus Smärtforskning - Uppsala Universitet
 • Stephen Butler - MD, FRCS, Associated researcher Smärtcentrum - Akademiska Sjukhuset
 • Adriana Miclescu - MD, PhD, Docent, Smärtcentrum - Akademiska Sjukhuset
 • Annika Rhodin - MD, PhD Smärtcentrum - Akademiska Sjukhuset
 • Romana Stehlik - MD, PhD, Smärtcentrum - Akademiska Sjukhuset
 • Lenka Katila - MD, Specialist smärtlindring och beroendemedicin, Smärtcentrum - Akademiska Sjukhuset
 • Katarina Landy - MD, Specialist smärtlindring och neuromodulation, Smärtcentrum - Akademiska Sjukhuset
 • Terje Kirketeig - MD, Specialist smärtlindring och neuromodulation, Smärtcentrum - Akademiska Sjukhuset
 • Fredrik Stiger - MD, Specialist Psykiatri och Smärtlindring, Smärtcentrum - Akademiska Sjukhuset
 • Thomas Wahlberg - MD, Specialist Anestesi, Allmänmedicin - Akademiska Sjukhuset
 • Andrea Kollman Camaiora - MD, DESA, Specialist anestesi - Akademiska Sjukhuset
 • Martin Hjälm - MD, Specialist anestesi och akutmedicin - Akademiska Sjukhuset
 • Emma Pontén - MD, PhD, ÖL Barnanestesi - Akademiska sjukhuset
 • Carmen Martinez - Specialist barnanestesi - Akademiska sjukhuset
 • Birgitta Birgisdottir - ÖL, Anestesi - Akademiska Sjukhuset
 • Patrick Schuldt - MD, Specialist Anestesi - Akademiska Sjukhuset
 • Behdad Bagarzani - MD, Specialist Anestesi - Akademiska Sjukhuset
 • Edit Herczeghné - MD, ÖL, Anestesi - Akademiska Sjukhuset
 • Eva Gåve - Fysioterapeut specialiserad i smärta hos barn, Smärtcentrum - Akademiska sjukhuset.