Anmälan till kurs i basal sexualmedicin

Sista datum för anmälan är den 7 april 2021.

Observera att antalet deltagare är begränsat till 20 personer så vi tillämpar principen "fört till kvarn".

Anmälningsformulär

Jag anmäler mig till följande kurstillfälle