Rättspsykiatri flyttar till nya lokaler i Jälla 2024

År 2019 fattades beslutet att Region Uppsala skulle hyra en nybyggd fastighet i Jällaområdet för att tillhandahålla rättspsykiatrisk vård. Flytten från befintliga lokaler i Ulleråker till de nya lokalerna planeras till början av 2024. Här nedan har vi samlat information om rättspsykiatrisk vård och om flytten till Jällaområdet.   

Vårt uppdrag och mål

Vård inom rättspsykiatrin är aktuellt för personer som har begått brott under inverkan av en allvarlig psykisk störning. Målet med vården är att rehabilitera patienter genom att behandla psykiska sjukdomar och därmed minska risken för återfall i brottsligt beteende. Rättspsykiatrisk heldygnsvård bedrivs på låsta avdelningar, som möter höga krav på en god säkerhet.

Våra nya lokaler i Jälla

Våra nya lokaler är moderna och uppfyller säkerhetsstandarder som är speciellt anpassade för att tillgodose behoven vid rättspsykiatrisk vård. Det innebär att lokalerna har byggts med hänsyn till de specifika kraven och behoven som finns för att ge säker, trygg och lämplig vård till patienter som vårdas inom rättspsykiatrin, men också för våra medarbetare som arbetar i lokalerna.    

I de nya lokalerna kommer det att finnas två vårdavdelningar och en öppenvårdsmottagning. Rättspsykiatrisk vård inleds alltid med vistelse på vårdavdelning. Efter utskrivning från avdelning följs patienterna i regel upp inom den rättspsykiatriska öppenvården .

I de nya lokalerna kommer att det att finnas totalt 24 vårdplatser fördelat på två avdelningar. Avdelningarna kommer att ha säkerhetsklass 2 respektive 3. Säkerhetsklass 1, som är den högsta klassen, kommer inte att finnas i de nya lokalerna. 

Vårda patienter

Vi vårdar patienter som har blivit överlämnade till rättspsykiatrisk vård av domstol enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). 

– Akademiska sjukhuset har en lång historia av att tillhandahålla rättspsykiatrisk vård, och det är viktigt att kunna fortsätta erbjuda denna vård på lokal nivå, eftersom närhet till vårdgivaren är en viktig faktor för patienternas tillfrisknande, säger Tarja-Leena Kirvesniemi, biträdande verksamhetschef psykiatri, Akademiska sjukhuset (psykosvård och rättspsykiatrisk vård).  

Tarja-Leena K.jpg
Tarja-Leena Kirvesniemi.

Planerad verksamhetsstart

I början av 2024 planeras verksamheten att börja ta emot och vårda patienter. 

Informationsträff med närområdet

Med anledning flytten av rättspsykiatrins verksamhet till Jälla håller Akademiska sjukhuset två informationsträffar. Vi vill berätta om verksamheten och om hur vi arbetar samt skapa en öppen dialog mellan invånare och verksamhet.

Tid och plats för informationsträffarna:

Informationsträffarna hålls i matsalen på Lindbackens skola 13 september och 2 oktober. Adressen är Hagtorpsvägen 55 och parkering finns på Alkällsvägen 6.

Onsdagen den 13 september klockan 19.00
Måndagen den 2 oktober klockan 17.30

Under informationsträffarna medverkar representanter från rättspsykiatrin, Akademiska sjukhuset, för att svara på frågor och förklara verksamhets syfte. Även ansvariga politiker Malin Sjöberg Högrell, sjukhusstyrelsens ordförande (L) och Björn-Owe Björk, regionråd (KD), vårdstyrelsens ordförande, kommer att närvara för att ge ytterligare insikt och svara på eventuella frågor från invånarna.

Frågor och svar om flytten

Rättspsykiatrin finns idag i lokaler på Ulleråkersområdet, men då det området har sålts måste verksamheten flytta ut. Det är ett politiskt beslut om att flytta verksamheten till Jälla. Region Uppsala kommer att hyra den nya fastigheten under 20 år. 

Verksamheten kommer att börja vårda patienter i början av 2024 i det nya lokalerna.

Vi arbetar med två uppdrag. Att vårda, behandla och rehabilitera patienten i förhållande till sin sjukdom samt att minska risken för återfall i allvarlig brottslighet genom olika behandlande, vårdande, rehabiliterande och begränsande åtgärder.   

Vi vårdar personer som begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning och som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård .