Uppsala Ryggdag 2021

Akademiska sjukhuset anordnar sedan 2011 en årlig temadag kring behandling och utredning av ryggrelaterade problem. Årets tema är tumörer i kotpelaren och är ett samarrangemang mellan ryggsektionen och onkologen vid Akademiska sjukhuset.

Mötet arrangeras onsdag den 17 november 2021 på Uppsala Konsert & Kongress (UKK). Antalet platser är begränsat på grund av pandemiläget och vi prioriterar efter anmälningsordning.

Årets tema är tumörer i kotpelaren och är ett samarrangemang mellan ryggsektionen och onkologen vid Akademiska sjukhuset. Ur programmet:

  • Kirurgisk behandling av ryggmetastaser – hur ser det ut i Sverige i dag?
  • Miniinvasiv kirurgi vid ryggmetastaser
  • Primära tumörer i kotpelaren – sällsynta men speciella
  • Strålbehandling av ryggmetastaser – för vem?
  • Vad är nytt inom onkologin – en uppdatering för icke-onkologer
  • Framtidens behandling av ryggmetastaser – vad kan vi göra bättre?

Målgruppen är alla yrkeskategorier som handlägger patienter med ryggproblem, till exempel ortopeder, neurokirurger, smärtspecialister, rehabläkare, radiologer, fysioterapeuter, psykologer, kuratorer samt personal på mottagningar, avdelningar och operation. Deltagare från onkologi, hematologi och den palliativa vården är särskilt välkomna med tanke på mötets ämne.

Huvudansvarig för programmet är undertecknad tillsammans med Christian Carrwik, specialistläkare vid ryggsektionen, samt Hans Hagberg, överläkare vid onkologen, Akademiska sjukhuset. 

Peter Försth
Överläkare, sektionschef ryggsektionen
peter.forsth@akademiska.se