Uppsala Frakturdag

Välkommen till Uppsala frakturdag 2019

Välkomna till en gemensam dag för läkare, sjuksköterskor och operationssjuksköterskor inom ortopedi.

16 mars 2020 välkomnar vi dig till Uppsala och årets regionala frakturmöte och nationella ortopedisjuksköterskedag/operationssjuksköterskedag. Vi fortsätter med parallella möten för läkare och sjuksköterskor.

Läkarprogrammet

Temat på läkarprogrammet är diafysära frakturer i femur och tibia. Vi går huvudsakligen igenom märgspikning som behandling och komplikation efter frakturer. Aspekter som multitrauma och barnfrakturer tas också upp.

Sjuksköterskeprogrammet

På sjuksköterskeprogrammet kommer presentationer och kliniska exempel i aktuella ämnen inom ortopedi att varvas med diskussioner i små grupper. Där får du möjlighet att diskutera med kollegor från andra sjukhus om hur de aktuella ämnena kan användas i er klinik.

Operationssjuksköterskeprogrammet

Operationssjuksköterskeprogrammet kommer att innehålla presentationer, diskussioner och workshop, där du får möjlighet att diskutera med kollegor från andra sjukhus och hitta bra exempel på hur du kan överföra dina kunskaper i kliniken.

Vi ser stora vinster i att ha dessa möten parallellt vid samma tillfälle då man under fika och lunchpauser kan mingla runt och träffa både utställare och övriga personalkategorier från den ortopediska verksamheten och från olika orter.

Välkomna, vi ses i Uppsala!

Anna Nordin
Ansvarig sjuksköterskeprogrammet

Lotta Claesson
Ansvarig operationssjuksköterskeprogrammet

Olle Wolf
Ansvarig läkarprogrammet

Stergios Lazarinis
Verksamhetschef VO ortopedi