All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under torsdagen och fredagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Uppsala Frakturdag 2019

Tema: Frakturer och luxationer kring armbågen

När: Torsdag den 21 mars 2019

Var: Psykiatrins hus, Wieselsalen, ingång 10, Akademiska sjukhuset 

Kursavgift: 1000 kr + moms, inklusive lunch och kaffe

Anmälan: senast 31 januari 2019. Vid anmälan 1 februari och senare blir kursavgiften 1500 kr + moms inklusive lunch och kaffe.

Vi inbjuder frakturintresserade kollegor från regionen till ett endagsmöte med tema “Fraktur och luxationer kring armbågen”. Vi belyser ämnet både ur fraktur- och behandlingssynpunkt men diskuterar också preoperativ radiologisk utredning.

Målet med Uppsala frakturdag är att årligen samla regionens frakturintressserade kollegor för en uppdatering inom behandlingsriktlinjer, operationsmetoder och diagnosverktyg. Målgruppen är i första hand frakturintresserade specialister i regionen men också ST-läkare med intresse är välkomna.

 

Även i år finns tid avsatt för falldiskussioner. Vi välkomnar vardagliga fall med oklar behandlingsindikation som komplicerade traumafall, det behöver inte finnas någon färdig lösning på fallet.  

Vi ser fram emot er anmälan, väl mött i Uppsala!

 

 

Olle Wolf, överläkare, sektionschef , traumasektionen, verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi  vid Akademiska sjukhuset