Skuldra-knäsektionen

Skuldra-knä sektionen vid Akademiska sjukhuset erbjuder högspecialiserad vård och är en av få kliniker i Sverige som har kompetens att operera samtliga diagnoser i axelled och i knäled. Vi utför alla typer av axel- och knäkirurgi för Uppsala läns invånare och avancerad axel- och knäkirurgi för övriga landsting i Sverige samt Åland. Varje år har vi cirka 2 800 mottagningsbesök och vi genomför cirka 600 operationer där 20% är akuta/subakuta fall.

För dagkirurgisk axel- och knäkirurgi har vi en högspecialiserad dagkirurgisk avdelning med behörig personal. Vi har även verksamhet vid Enköpings lasarett där vi utför planerad axel- och knäkirurgi. Patienten anländer till sjukhuset på operationsdagens morgon och blir hemskriven samma dag. Förberedelserna, operationen och återhämtningen efter operationen tar i genomsnitt 3–6 timmar.

För inneliggande axel- och knäkirurgi har vi en speciell vårdavdelning med särskilt utbildad personal som också ständigt fortbildas i postoperativ övervakning, smärtlindring och rehabilitering. Patienten stannar kvar på avdelningen i genomsnitt 1–2 dagar.

Vår målsättning är att höja livskvaliteten för alla våra patienter och att vara föregångare när det gäller säkerhet, omvårdnad samt kvalitetssäkring.

För oss är det viktigt att vården präglas av respekt, trygghet och kontinuitet. Vi sköter våra patienter enligt ett system med enbart patientansvariga läkare, vilket innebär att den doktor som handlagt patienten på mottagningen också är den som opererar patienten, och sedan också följer upp patienten efter operationen. För att säkra kvaliteten och ständigt förbättra vården, deltar vi i olika nationella register.

Skuldra-knä sektionen deltar i grundutbildningen av läkare och sjukgymnaster och i specialistutbildningen av ortopeder. Samtidigt bedrivs forskning i samarbete med Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper vid Uppsala universitet.

Operationsplanering

Operationsplaneringen är bemannad av en utbildad sjuksköterska som planerar, bokar och samordnar operationer. Kallelsen till operationen får du vanligtvis 2–4 veckor före.
Läs noga igenom den broschyr som medföljer kallelsen.

Mottagning

På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare tillsammans runt patienten. Till verksamheten är även sjukgymnaster knutna. Alla mottagningsbesök är tidsbeställda.

För att komma till oss behövs remiss

För oss är det viktigt att du som patient skall känna dig trygg! För nybesök behöver du en remiss från annan vårdgivare (vårdcentral, privat läkare eller annan klinik). Du kan alternativt skicka en egen vårdbegäran via 1177.se vårdguiden. Generellt gäller att innan remiss eller egen vårdbegäran skrivs ska du vara utredd med slätröntgen som är högst 12 månader gammal. Det gäller även i de fall det inte är frakturer.

Välkommen att kontakta oss!