All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

SK-liknande kurs i frakturkirurgi

Utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om modern frakturbehandling. Förutom en grundlig genomgång av frakturer på olika kroppsdelar täcker kursen ämnen som multitrauma, komplikationer, benläkning och principer för osteosyntes.

Kursen ges i form av föreläsningar, praktiska övningar och gruppdiskussioner. De praktiska övningarna genomförs på frakturmodeller med autentisk operationsutrustning. Gruppdiskussionerna baseras dels på föreläsningar, dels på fall som kursledningen och kursdeltagarna förberett inför kursen.

Nivån på kursen är grundläggande och lämpar sig väl för dig som är i början av din specialistutbildning.

Anmälan och information

Datum: 11-14 november 2019
Målgrupp: blivande specialister i ortopedi

Kostnad 9000 kr exkl moms. I avgiften ingår lunch och fika under kursdagarna samt kursmiddag en av kvällarna.

Kursledning: Kenneth Jonsson, överläkare och Ludvig Thor, specialistläkare.