Möte för Svensk Barnortopedisk Förening

Nu öppnas anmälan till SBOF’s årsmöte 2021, den 21 och 22 oktober.

Årets tema blir Perthes sjukdom och lite gott och blandat.

Redan nu har två internationella föreläsare bekräftat sitt deltagande.

  • Harry KW Kim (Dallas, USA), som kommer att prata om nya diagnostiska verktyg för Perthes sjukdom
  • Craig Muuns (Sydney, Australien), som kommer att prata om läkemedel som kan förhindra bennedbrytning i samband med Perthes sjukdom

Mötet kommer att hållas digitalt med styrelse och arrangerande klinik på plats i en föreläsningssal/studio här i Uppsala, och er andra deltagare via länk.

Vi ser fram emot att höra om era studier om Perthes men också om andra spännande områden inom barnortopedi. Dessutom vill vi gärna uppmuntra er att skicka in intressanta och gärna ”olösta” patientfall som vi kan diskutera i en panel.

Abstrakts och patientfallen skall skickas till SBOF_Uppsala@gmx.com före den 27/8.

Vi ser redan nu ut att få till ett mycket matnyttigt program som vi koncentrerat till två dagar för att kunna hålla hög kvalité och högt deltagarengagemang trots ett digitalt forum. Härav ser vi det som självklart att du önskar ledigt för dessa två heldagar om du avser deltaga.

Kostnaden för mötet är i år av förklarliga skäl reducerad till 1000 kr/deltagare vid anmälan före 27/8 och 1200 kr efter den 27/8. 

Vi hoppas även kunna bjuda på lite social aktivitet, vi får se hur det blir.

Välkomna att skicka in era anmälningar, abstrakts och patientfall.

Somriga hälsningar från oss på Barnortopedsektionen i Uppsala