Kurs i grundläggande frakturkirurgi

Välkommen till kurs i grundläggande frakturkirurgi 15-18 november 2021.

Vi planerar för att kunna genomföra kursen på plats i Uppsala och hoppas att de restriktioner som gäller nu ska ha lättats till november. Om den inte är genomförbar kommer de teoretiska delarna av kursen ges på Zoom. Vi följer självklart utvecklingen och kommer hålla deltagarna uppdaterade.

Datum: 15-18 november 2021
Plats: Psykiatrins hus, ingång 10, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Karta till ingång 10.

Kursbeskrivning

Kursen behandlar följande områden:

  • Diagnostik, handläggning och behandling av de vanligast förekommande frakturerna i extremiteter och bäcken hos vuxna.
  • Frakturläkning
  • Teorier kring stabilitet och osteosyntes
  • Grundläggande metoder vid osteosyntes såsom kompressionsskruvar, olika typer av plattor, märgspikar, vinkelstabila fixationer, extern fixation, reposition mm.
  • Förståelse och bedömning av ortopediska forskningsresultat.
  • Tidiga och sena komplikationer relaterade till frakturkirurgi

Kursen ges i form av föreläsningar, falldiskussioner och praktiska övningar. Stor vikt läggs på resonemang kring diagnostik och val av behandling. Deltagarna får på förhand skicka in fall som vi diskuterar och analyserar.

Målgrupp: Läkare under första delen av ST i ortopedi.
Krav: För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande i kursens olika moment samt godkänd skriftlig kunskapskontroll.
Delmål: Kursen behandlar delmål a5, c1, c3 och c4 enligt Socialstyrelsens målbeskrivning 2015.
Övrigt: Dator eller smart telefon behövs för att kunna genomföra alla kursmoment. Boende bokas separat.

Anmälan och avgift

Avgiften är 9000 kr. I avgiften ingår lunch och fika under kursdagarna samt kursmiddag en av kvällarna.

Kursledning

Kenneth Jonsson, professor och Ludvig Thor, specialistläkare.
Båda vid traumasektionen, VO ortopedi och handkirurgi, Akademiska sjukhuset