Kurs i grundläggande frakturkirurgi - fullbokad

Välkommen till kurs i grundläggande frakturkirurgi 13-16 november 2023. Kursen är fullbokad.

Vi vill härmed informera om att årets kurs i grundläggande frakturkirurgi är öppen för anmälan. Vi välkomnar alla nyblivna ST i ortopedi att anmäla sig. Den här kursen har sedan 1981 hållits varje år och varit mycket uppskattad bland deltagarna. Vi ser fram emot att kunna ta emot er här i Uppsala i höst!

Datum: 13/11 - 16/11 2023

Plats: Akademiska sjukhuset, ingång 10, Wieselsalen.

Plats: Psykiatrins hus, ingång 10, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Karta till ingång 10.

Kursbeskrivning

  • Diagnostik, handläggning och behandling av de vanligast förekommande frakturerna i extremiteter och bäcken hos vuxna
  • Frakturläkning
  • Teorier kring stabilitet och osteosyntes
  • Grundläggande metoder vid osteosyntes såsom kompressionsskruvar, olika typer av plattor, märgspikar, vinkelstabila fixationer, extern fixation, reposition med mera
  • Förståelse och bedömning av ortopediska forskningsresultat
  • Tidiga och sena komplikationer relaterade till frakturkirurgi

Kursen ges i form av föreläsningar, falldiskussioner och praktiska övningar. Stor vikt läggs på resonemang kring diagnostik och val av behandling. Deltagarna får på förhand skicka in fall som vi diskuterar och analyserar.

Målgrupp: Läkare under första delen av ST i ortopedi.
Krav: För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande i kursens olika moment samt godkänd skriftlig kunskapskontroll.
Delmål: Kursen behandlar delmål a5, c1, c3 och c4 enligt Socialstyrelsens målbeskrivning 2015.
Övrigt: Dator eller smart telefon behövs för att kunna genomföra alla kursmoment. 

Anmälan och avgift

Avgiften är 9000 kr. I avgiften ingår lunch och fika under kursdagarna samt en kursmiddag. Boende och resa bokas separat.

Kursledning

Kenneth Jonsson, professor och Ludvig Thor, specialistläkare.
Båda vid traumaenheten, Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi, Akademiska sjukhuset