Basal fotkirurgi - teoretiska grunder och praktiska övningar i operationsteknik

Välkommen till SK-liknande kurs i fot-och fotledskirurgi den 23-27 oktober 2023.

Denna kurs ingår inte i ST-skolan utan är separerad från denna då vi vill erbjuda en kurs i ämnet för alla som stått i kö länge och kanske är på slutet av sin ST-utbildning. Upplägget är likvärdigt med den kurs som framöver kommer erbjudas via ST-skolan.

Företrädesvis är det ST-läkare som redan står på väntelistan och inte är anmälda till ST-skolan som erbjuds plats på denna kurs. Från år 2024 kommer alla kurser anordnas via SOF och ST-skolan.

Kursledare i Uppsala är Maria Cöster, specialist i ortopedi med inriktning fot-och fotledskirurgi. Upplägget på kursen blir som tidigare år både teoretisk och praktisk innefattande:

  • Undersökningsteknik
  • Grundläggande anatomi
  • Biomekanik
  • Framfots- bakfots- och fotledsproblematik.
  • Fottrauma, diabetesfoten kommer specifikt diskuteras
  • Träning av operationsteknik på sawbones kommer att varvas med falldiskussioner.

Inför kursen kommer du som deltagare att få göra en hemtentamen i anatomi.

Viktigt är att du anger en e-postadress som vi kan nå dig på även när du inte är i tjänst, så att du inte missar erbjudandet om plats på kursen - oavsett randning, föräldraledighet med mera.

Varmt välkomna!