Svenskt forum för ergospirometri 2018

Vi har nöjet att bjuda in till Svenskt forum för ergospirometri som genomförs 18-19 oktober 2018 i Uppsala.

Detta är den fjärde gången som mötet anordnas och forummötets avsikt är att vara en nationell samlingspunkt för intresserade kliniska fysiologer och BMA där aktuella frågeställningar, behov av nationellt konsensus, referensvärden samt kliniska fall kommer att diskuteras bland annat.

En basal kurs i ergospirometri kommer att föregå ergospirometrimötet. Kursen startar den 17 oktober 2018 kl. 12.00 och slutar 18 oktober kl. 12.00. Kursprogram samt kursanmälan finns längre ner på denna sida.

Informationen kommer att uppdateras löpande på denna sida.

För mer information eller vid frågor kan ni kontakta Eva-Maria Hedin, eva-maria.hedin@medsci.uu.se.

Varmt välkomna,
Andrei Malinovschi och Hans Hedenström