All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Svenska lungcancermötet

Inbjudan till det 27:e Svenska Lungcancermötet den 9-10 maj 2019 Wisby Strand Congress & Event, Visby

Programmet i år kommer att handla om screening, cancerrehabilitering, vårdprogram och presentationer av avhandlingar.