Svenska lungcancermötet

Inbjudan till det 27:e Svenska Lungcancermötet den 9-10 maj 2019 Wisby Strand Congress & Event, Visby

Programmet i år kommer att handla om screening, cancerrehabilitering, vårdprogram och presentationer av avhandlingar.