Obduktion

Vid Klinisk Patologi handläggs de avlidna. Denna process inkluderar bårhus-, svepnings- visnings- och obduktionsverksamheten. Alla avlidna passerar bårhuset och ca 10% av de avlidna obduceras.

Vid Klinisk Patologi omhändertas de avlidna. Denna process inkluderar bårhus-, svepnings- avskeds- och obduktionsverksamheten.

Klinisk obduktion

Obduktionen samt uttag av vävnad för undersökning utförs standardiserat av en patolog och av en obduktionstekniker. Vävnadsbitarna som har tagits för diagnostik arkiveras i patologens arkiv. Detta innebär att ifall anhöriga med tiden är i behov av vävnad för utredning av eventuellt ärftliga sjukdomar, finns prover tillgängliga.

En obduktion utförs endast efter en mottagen remiss som har skrivits av den vårdande enheten och som har godkänts av anhöriga (samtycke).

Obduktion utförs måndag till fredag mellan 8.00-15.00 och den bör utföras senast inom en vecka efter dödsfallet. Ett preliminärt utlåtande som är baserat på de makroskopiska fynden lämnas till insändande vårdenhet cirka 1 vecka efter att obduktionen är utförd, ett slutligt utlåtande är klart efter cirka 2 månader. Ifall en neuropatologisk undersökning utförs är den slutliga bedömningen klar först 3-4 månader efter att patienten har avlidit. Alla utlåtanden lämnas till insändande vårdenhet som informerar anhöriga om utfallet.

Var god se även: