Obduktion

Vid Klinisk Patologi handläggs de avlidna. Denna process inkluderar bårhus-, svepnings- visnings- och obduktionsverksamheten. Alla avlidna passerar bårhuset och ca 10% av de avlidna obduceras.

Vid Klinisk patologi omhändertas de avlidna. Denna process inkluderar obduktions- och bårhussverksamheten.

Klinisk obduktion

Obduktionen samt uttag av vävnad för undersökning utförs standardiserat av en patolog och av en obduktionstekniker. Vävnadsbitarna som har tagits för diagnostik arkiveras i patologens arkiv, för eventuella behov av vidare utredning.

En obduktion utförs endast efter en mottagen remiss som har skrivits av den vårdande enheten som även informerat anhöriga.

Obduktion utförs helgfria vardag och den bör utföras inom en vecka efter dödsfallet. Ett preliminärt utlåtande som är baserat på de makroskopiska fynden lämnas till insändande vårdenhet cirka 1 vecka efter att obduktionen är utförd, ett slutligt utlåtande är klart efter cirka 2 månader. Ifall en neuropatologisk undersökning utförs är den slutliga bedömningen klar först 3-4 månader efter obduktionen. Alla utlåtanden skickas till insändande vårdenhet som informerar anhöriga om utfallet.

Var god se även: