Instruktioner och blanketter

Studier som involverar klinisk patologis provsamling

Befintliga prover:

  • uttag av paraffinbäddad vävnad
  • uttag av frysvävnad
  • lån av glas
  • PAD-svar

Notera att klossar ej utlånas.

Vid TMA-tillverkning tillåts max två stansar à 2,0 millimeter.

En deltagande patolog bör vara kopplad till alla studier. För hjälp kontakta medicinskt ledningsansvarig, Fredrik Pontén.

För ansökningar som rör prover och data från U-CAN, följ anvisningar för uttag från U-CAN under "För forskare".

Kliniska studier och studier med ny provsamling

Kontakta processansvarig 018-611 38 07

Studier med externa prover samt tilläggsbeställningar

Ansökan skickas direkt till FoUU service.

Beställningssedel samt remisshantering FoUU-projekt
Vänligen, fyll i beställningssedeln fullständigt.

Leveransadress:
Klinisk patologi
FoUU service
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala