Bårhus

Tillsynsansvaret för Region Uppsalas bårhus har delegerats till Klinisk Patologi. Bårhusen är lokaliserade till Uppsala, Enköping och Tierp.

Vid ett dödsfall på sjukhuset, vårdhem eller i hemmet transporteras den avlidne till det lokala bårhuset. Om det är frågan om oklart dödsfall, så som olycka, ett dödsfall pga felbehandling eller om ett brott misstänks transporteras den avlidne till Rättsmedicinalverkets bårhus. När en obduktionsremiss inkommer, utförs en klinisk obduktion på den avlidne. I övriga fall lämnas den avlidne till begravningsbyrån alternativt till anhöriga för vidare omhändertagande. 

Svepning

Svepning och kistläggning ombesörjs av begravningsbyrån som anhöriga kontaktat alternativt direkt av anhöriga. 

Avsked

I anslutning till bårhusen finns ett avskedsrum så att anhöriga och vänner kan ta avsked av den avlidne.