Klinisk nutrition

Dietist i samtal med vårdpersonal och patient.

Vi legitimerade dietister som arbetar här ansvarar för ett antal arbetsområden och möter patienter på ett flertal av sjukhusets avdelningar och mottagningar. Geriatriken, psykiatrin, barnsjukhuset och primärvården har egna dietister.

Dietisternas huvudsakliga arbetsuppgift är kostbehandling vid olika sjukdomstillstånd. Vårt mål är att behandlingen ska bygga på vetenskaplig grund och följa en strukturerad modell där utredning, bedömning, åtgärd och uppföljning är viktiga delar. I dietisternas arbete ingår även att arbeta förebyggande för att främja hälsa och livskvalitet.

Utbildning är en annan viktig uppgift för dietisterna som medverkar vid utbildning av personal på sjukhuset samt av studenter vid olika vårdutbildningar. Vidare deltar dietister i forskning och utveckling inom nutritionsområdet.

Arbeta på Rehabilitering och smärtcentrum

Vi erbjuder en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter och ett fint samarbete mellan alla arbetsgrupper.

Läs om det vi kan erbjuda hos oss