Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Vårdhygien arbetar för att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. Vårdhygien arbetar i hela Region Uppsala inom sluten-, öppen- och tandvård samt kommunal vård och omsorg i Uppsala län.

Utbildningar

Hygienombudsträff 6 december och 18 december
Program och anmälan

Utbildning för nyanställda i basala hygien- och klädrutiner 2018
Hösten 2018

Hygieninformation

Verktygslåda

Här finns material för dig som vill undervisa/informera om Vårdhygien på din enhet. Vi hoppas att denna verktygslåda kan hjälpa dig nå ut till medarbetarna.

Vi fyller på med material efterhand. Har du något bra material att dela med dig av, kontakta Vårdhygien.

Vänligen sprita händerna (skylt)

Utbildningsmaterial