Ansvarig hygiensjuksköterska Akademiska

Ansvarig hygiensjuksköterska per verksamhetsområdet på Akademiska sjukhuset och för övriga förvaltningar och verksamheter.

Akademiska barnsjukhuset, Barbro Liss

Akademiska laboratoriet, Ingrid Isaksson

Akutsjukvård och internmedicin, Oskar Sjögren

Ambulanssjukvård, Ingrid Isaksson

Anestesi- och intensivvård, Oskar Sjögren

Arbets- och miljömedicin, Ingrid Isaksson, Susanne Bergholm

Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Ingrid Isaksson

Blod- och tumörsjukdomar, Oskar Sjögren

Geriatrik, Oskar Sjögren

Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi, Barbro Liss

Infektionssjukdomar, Fredrik Idving

Kirurgi, Ingrid Isaksson, Susanne Bergholm

Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi, Anna Lindström

Kvinnosjukvård, Barbro Liss, Susanne Bergholm

Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it, Ingrid Isaksson

Ortopedi och handkirurgi, Ingrid Isaksson

Plastik- och käkkirurgi, Ingrid Isaksson

Psykiatri, Fredrik Idving

Rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum, Anna Lindström

Specialmedicin, hud och reumatologi, Fredrik Idving

Thoraxkirurgi och -anestesi, Anna Lindström

Urologi, Oskar Sjögren, Susanne Bergholm

Ögonsjukdomar, Anna Lindström

Öron-, näs- och halssjukdomar, Ingrid Isaksson

Transport, vaktmästare, övrig servicepersonal, Anna Lindström

Övriga förvaltningar och verksamheter

Barn- och ungdomshabiliteringen, Barbro Liss

Elisabethsjukhuset, Ingrid Isaksson, Susanne Bergholm

Enköpings lasarett, Fredrik Idving

Folktandvården, Fredrik Idving

Hjälpmedelscentralen, Ingrid Isaksson

Hälsa och habilitering, Fredrik Idving

Skandionkliniken, Fredrik Idving