Ansvarig hygiensjuksköterska inom kommunal vård i Uppsala.

Andreas Ands minne, Barbro Liss
Balder, Barbro Liss
Bernadotte, Oskar Sjögren
Björkgården, Oskar Sjögren
Björklingegården, Oskar Sjögren
Dalbyhemmet, Anna Lindström
Ebbagården, Barbro Liss
Eriksdalsgården, Oskar Sjögren
Ferlin, Oskar Sjögren
Fortuna-Onnela, Barbro Liss
Glimmervägen, Oskar Sjögren
Granbommen, Oskar Sjögren
Gutasund, Barbro Liss
Hagundagården, Anna Lindström
Hasselparken, Anna Lindström
Höganäs, Oskar Sjögren
Karl-Johansgården, Anna Lindström
Liljeforstorg, Barbro Liss
Lillsjögården, Anna Lindström
Linné, Anna Lindström
Lundgården, Oskar Sjögren
Myrbergska, Anna Lindström
Nora/Ödhumla växelvård, Anna Lindström
Salabacke Plaza, Barbro Liss
Sandelska huset, Barbro Liss
Skogsgården, Oskar Sjögren
Stenhagen, Oskar Sjögren
Svartbäcksgården, Oskar Sjögren
Sävjahus, Barbro Liss
Tavastehus, Oskar Sjögren
Topelius, Barbro Liss
Tunåsen, Barbro Liss
Vigmund, Barbro Liss
Vipängen, Anna Lindström
von Bahr, Anna Lindström
Västergården, Anna Lindström
Årstagården, Oskar Sjögren