Kommunal vård och omsorg

Vårdhygien arbetar för att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. Vårdhygien arbetar i hela Region Uppsala inom sluten-, öppen- och tandvård samt kommunal vård och omsorg i Uppsala län.

Utbildningar

Grundutbildning för nya hygienombud, 4 och 11 oktober (heldagar)

E-utbildning i basal hygien för kommunal vård och omsorg


Tidigare utbildningar

Spetsutbildning våren 2018
Spetsutbildning för legitimerad personal och chefer
Rengöring, desinfektion och sterilisering och förrådshantering


Handlingsplan för särskilda boenden inför utbrott av smittsamma sjukdomar

På varje särskilt boende ska det finnas en handlingsplan för vilka åtgärder som ska vidtas vid misstanke om utbrott av smittsam sjukdom. Handlingsplan finns att ladda ner eller skriva ut som ifyllbar PDF fil.

Kopia av handlingsplan ska skickas in till smittskyddet. För kontaktuppgifter besök smittskyddsenhetens hemsida.

Handlingsplanen ska uppdateras inför varje säsong.


Infektionsregistrering

Infektionsregistreringen ska göras på särskilt boende* och registreras av personal med hjälp av blankett 1. Information sammanfattas på blankett 2 skickas sedan till MAS som skickar blanketterna elektroniskt till vårdhygien. *(Integrerade korttidsplatser kan räkas med)

I den del av infektionsregistreringen där "insättning av antibiotikabehandling, indikation" ska antecknas är det endast nyinsättning som ska registreras.

Sjuksköterska på enhet ansvarar för att sammanställa resultat per månad och skicka till MAS.
MAS ansvarar för att blankett 2 skickas till vårdhygien senast den 15:e månaden efter varje kvartal.
Vårdhygien ansvarar för att sammanställa och återkoppla resultat i form av en halvårsrapport och en helårsrapport.

Blankett 2 skickas i första hand till oskar.sjogren@akademiska.se alternativt till vardhygien@akademiska.se

Vid frågor kontaktas Oskar Sjögren på tel. 018-611 69 62 alternativ vårdhygien direkt 018-611 39 02.

Verktygslåda

Här finns material för dig som vill undervisa/informera om Vårdhygien på din enhet. Vi hoppas att denna verktygslåda kan hjälpa dig nå ut till medarbetarna.

Vi fyller på med material efterhand. Har du något bra material att dela med dig av, kontakta Vårdhygien.

Utbildningsmaterial

Informationsmaterial

Quiz och workshop