Användbara länkar

Interna länkar

Internationellt

Vårdhygien inom Region Uppsala deltar i samarbete med Folkhälsomyndigheten i ett treårigt EU-projekt som syftar till att minska antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.  44 partners deltar i projektet. Mer information om projektet finns att hämta på projektets hemsida https://eu-jamrai.eu/ samt på Folkhälsomyndighetens hemsida.