Vårdhygien

Vårdhygien arbetar för att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. Vårdhygien arbetar i hela Region Uppsala inom sluten-, öppen- och tandvård samt kommunal vård och omsorg i Uppsala län.

Att tänka extra på i sommar!

  • Om man vill ut i solen på rasten så är det ok att gå ut i vita arbetskläder, men inte sitta på marken. Operationsarbetskläder är det däremot inte tillåtet att vistas utomhus i, inte ens på balkonger. Samma regler, att inte sitta på marken, med arbetskläder gäller även för kommunal vård och omsorg.
  • Ta hand om era vikarier och nyanställda inför sommaren och ge dem en god utbildning i basal hygien och god inskolning för att undvika smittspridning.
  • Kom ihåg spolrutiner för att undvika legionella inför sommaren då många drar ner verksamheten.

Aktuellt

Filmtips - om vi kunde se bakterierna

Utbildning slutenvård

Utbildning för nyanställda i basala hygien- och klädrutiner
Våren 2018
Hösten 2018

Mätutbildning för nya hygienombud och /eller medarbetare som mäter och registrerar följsamhet till Basala Hygien och Klädregler (BHK). Ingen föranmälan krävs.
Datum: 6 september och 20 november

Tidigare utbildningar

Extern utbildning