Vårdhygien

Vårdhygien arbetar för att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning i vården. Vårdhygien arbetar i hela Region Uppsala inom sluten-, öppen- och tandvård samt kommunal vård och omsorg i Uppsala län.

 

Aktuellt

Filmtips - om vi kunde se bakterierna

Utbildning slutenvård

Utbildning för nyanställda i basala hygien- och klädrutiner
Hösten 2018

Mätutbildning för nya hygienombud och /eller medarbetare som mäter och registrerar följsamhet till Basala Hygien och Klädregler (BHK).
Ingen föranmälan krävs.
Datum: 20 november

Tidigare utbildningar

Extern utbildning