Ditt meddelande är nu skickat till Uppsala läkemedelsinformationscentral.