Nyheter klinisk kemi och farmakologi

Här presenterar vi våra nyheter.

Förändring avseende S-beta CrossLaps och S-Osteokalcin
2022-12-02

Ny beställningsrutin för Lätta immunglobulin-kedjor i urin
2022-09-07

Ny beräknad analys; P-non-HDL-kolesterol
2022-05-02

Försenade provresultat på P-Homocystein
2022-03-23

Reviderade barnreferensintervall för proteiner och koagulation
2022-03-01

Analysen U-Tramadol (screen) läggs ner
2022-02-11

P-Transferrinmättnad, ny enhet
2022-02-11

Ventrombosutredning reviderad
2022-02-11

B-Hydroxiklorokin utgår från analyssortimentet
2021-10-27

Ändrade öppettider tisdag 12:e oktober på provtagningen, ingång 70 bv
2021-10-07

Fördröjning av svar på Blodstatus, B-celler, B-Neutrofila och B-Eosinofila vecka 38
2021-09-17

Minskad analysfrekvens av S-Sulfametoxazol ("sulfa")
2021-09-13

Barnlaboratoriet och barnprovtagningen ing 70
2021-08-27

Sommaröppethållande 2021 vid klinisk kemi och farmakologis provtagningsenheter på Akademiska sjukhuset och på Lasarettet i Enköping
2021-06-18

Förändringar av funktionsundersökning av iohexolclearance och
per oral glukosbelastning [OGTT]
2021-05-18

Förlängda svarstider för flödescytometriska analyser och genotypningar under vecka 14 och 15
210329

Ny analysmetod för katekolaminer och metoxikatekolaminer i urin
210304

Ny enhet och nya gränsvärden för analys av kiralt amfetamin
210304

Ändringar på Klinisk kemi och farmakologi vid Lasarettet i Enköping 17/3 2021
210304

Nya metoder på klinisk kemi och farmakologi 20 januari 2021
210114

P-Kolinesteras skickas till Karolinska från 8 december
201208

Åtgärder från Klinisk kemi och farmakologi gällande forskningsprover, barnlaboratoriet med mera
201029

Ändrade öppettider vid Klinisk kemi och farmakologis provtagningsenhet ingång 70 tisdag 13 oktober 2020
201006

Förändring rörande missbruksanalyser i urin
201006

S-Chromogranin A, ny metod med nivåförändring fr.o.m. 2020-09-28
200914

Förändrat svarsformat för Saliv-Kortisol
200615

Barnreferensintervall för P-N-terminalt pBNP införs
200608

Sommaröppethållande 2020 vid Klinisk kemi och farmakologis provtagningsenheter på Akademiska sjukhuset
200525

Ändrad rörtyp vid provtagning av Chromogranin A
200513

Enhetsbyte för Fetoprotein, alfa- S-, Amv-, Csv- till kIE/L istället för mikrogram/L
200513

Barnlab stängt fredag 22:a maj
200513

Nytt provrör för P-Laktat i plasma, cerebrospinalvätska och ledvätska 11 maj 2020
200506

Ny hemsida med svar på dina läkemedelsfrågor, inklusive läkemedel och covid-19
200408

Åldersanpassade referensintervall för P-Fibrin, D-dimer
200226

Ny prislista 2020 Klinisk kemi och farmakologi
200212

Nivåjustering för S-Könshormonbindande globulin [SHBG] och androgenindex (Testosteron/[SHBG]-kvot)
200205

Nya referensintervall för (B)Erc-Retikulocyter samt Ret(B)-MCH(Hemoglobin)
191218

Ny analysmetod för S-Östradiol, känslig (skickeprov)
190920

Nya referensintervall för S-Trijodtyronin, fritt (FT3) och S-Tyroxin, fritt (FT4)
190402

Ändringar i innehållet för analysen Csv-Proteinprofil
190402

Fortfarande aktuellt

Möjlighet att beställa absolut GFR införs
191029

S-Olanzapin
191028

P-Meropenem, P-Piperacillin och P-Cefotaxim blir beställningsbara i Cosmic
190919

Nyheter. Missbruksanalyser i urin - nya kommentarer och gränser
190919

Ny analys för Fibroblast growth factor 23 i plasma (P-FGF-23)
180209