IT

MSI IT stödjer verksamheterna inom Region Uppsala genom att svara för
den samlade kompetensen inom IT. Avdelningen är indelad i de fyra avdelningarna
verksamhetsstöd, infrastruktur, arbetsplats och drift.

Inom MSI IT arbetar IT- och supporttekniker, supportspecialister, IT-projektledare, systemspecialister och -utvecklare med flera för att ge bästa tänkbara stöd till region Uppsalas verksamheter.

Vårt uppdrag

IT ska vara den självklara tjänsteleverantören för våra kunder genom att leverera attraktiva och anpassade tjänster.

Vad innebär detta?

 • Självklar innebär att våra kunder ser oss som den naturliga och givna samarbetspartnern.
 • Tjänsteleverantör är vi genom att vi alltid utgår från kundens behov och krav, fokuserar på att leverera värde och nytta i våra tjänster.
 • Kund är Region Uppsalas verksamheter, vid behov dess leverantörer och samarbetspartners.
 • Attraktiva innebär att kunden ser tjänstens värde och nytta i verksamheten.
 • Anpassade innebär att med regionalt och strategiskt perspektiv på bästa sätt tillfredsställa regionens verksamheter.
 • IS/IT innebär drift, support, förvaltning för kontinuerlig och stabil leverans av etablerade tjänster samt att utifrån behov, strategier och omvärld utveckla och förädla tjänster.


Vill du jobba hos oss?

IT verksamhetsstöd

Ansvar och uppgifter inom avdelningen:

 • Stöttar verksamheten med projekt- och uppdragsledning samt med IT-kompetens vid upphandlingar.
 • Tillhandahåller förvaltningsledare IT till PM3-områden.
 • Region Uppsalas IT-infrastruktur- och lösningsarkitekter verkar här.
 • Hjälper Region Uppsalas verksamheter genom att leda och genomföra riskanalyser.
 • Har hand om IT-sektionens samlade uppdragskatalog.
 • Inom IT-verksamhetsstöd finns sektionens IT-säkerhetsexpertis.

Kontaktinformation

Caroline Sundevall
Avdelningschef
Tel: 018-611 90 84

IT arbetsplats

Ansvar och uppgifter inom avdelningen:

 • Ansvarar för Region Uppsalas IT-klientinfrastruktur. I detta ingår verktyg för klienthantering, utskriftslösningar, skydd mot skadlig kod m.m.
 • Ansvarar för Region Uppsalas klientmiljö inklusive bas-applikationer, te.x. Java och .Net.
 • Utför teknisk förvaltning av Office 365.
 • Tar fram, planerar och leder tester av system och applikationer.
 • Stöttar verksamheten med kompetens vid upphandlingar kring IT-arbetsplatsen.

Kontaktinformation

Greger Söderqvist
Avdelningschef
tel: 018-611 32 84

IT infrastruktur

Ansvar och uppgifter inom avdelningen:

 • Ansvarar för Region Uppsalas IT-infrastruktur såsom datanät, lagringsmiljö och serverlösningar m.m. I detta ingår även verktyg för hantering och övervakning samt skydd mot skadlig kod.
 • Här finns den samlade kompetensen kring Region Uppsalas integrationslösningar och integrationsplattformar.
 • Hanterar lösningar för extern åtkomst till Region Uppsalas IT-miljö.
 • Ansvarar för Region Uppsalas gemensamma infrastruktur för digitala möten.
 • Stöttar verksamheten med kompetens vid upphandlingar kring Region Uppsalas IT-infrastruktur.

Kontaktinformation

Peter Larsson
Avdelningschef
Tel: 018-611 24 35

IT drift

Huvuduppdraget för IT drift är att säkerställa en robust och pålitlig IT-leverans genom att:

 • Ansvara för daglig drift och underhåll av Region Uppsalas IT-miljö.
 • Säkerställa att överlämning och driftsättning av IT-lösningar sker enligt fastställda rutiner.
 • Tillhandahålla servicedesk och tredje linjens IT-support för Region Uppsalas användare samt återrapportering av kundnöjdhet.
 • Tillhandahålla teknisk expertis vid projekt och uppdrag.
 • Samordna Region Uppsalas produktionsplanering av IT.

Kontaktinformation

Peter Larsson
Avdelningschef
Tel: 018-611 24 35