Arbeta hos oss på 50C

Arbetet på avdelning 50C är ett mycket kompetensutvecklande arbete för alla yrkeskategorier där behandling av svårt sjuka patienter hela tiden utvecklas i takt med nya rön och forskning. Empatiskt bemötande och omvårdnad kombineras med ett avancerat medicin-tekniskt kunnande.

Introduktionsperioden ger dig en solid grund att stå på och under det första arbetsåret får du vara "ny" och stöttas med personlig handledning. Vi har en bra arbetsmiljö med god teamanda bland personalen som skapar en härlig atmosfär.

Vi erbjuder:

  • Hel- eller deltid, tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
  • Önskeschema med dag- och nattjänstgöring ("Bra tider")
  • Möjlighet till utbildning på arbetstid.