Uppsala Handkirurgidag 2022

Välkommen till Regiondagen Handkirurgi 2022 Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Datum: 26 april 2022
Plats: Akademiska sjukhuset, H:son-Holmdahlsalen, ingång 100/101.

Vi har ett varierat program och kommer bland annat att beröra nedanstående:

  • Fingertoppsskador, amputationsskador
  • Semiocklusivt förband vid fingertoppsskador
  • Genomgång av Nationellt vårdprogram för behandling av distala radiusfrakturer
  • Genomgång av Nationellt vårdprogram för behandling av tumbasartros
  • Nålfasciotomi vid Dupuytrens kontraktur
  • Rehabilitering efter amputation respektive Dupuytrens kontraktur

Vi startar med ett gemensamt program på förmiddagen, därefter vidtar workshops och föreläsningar inriktade på varje profession.

I läkargruppen avslutar vi med intressanta patientfall på eftermiddagen. Tänk gärna igenom och dela med er av egna patientfall som inbjuder till diskussion! Patientfall e-postas senast 22 april 2022 till elias.gardell@akademiska.se, gärna som kortfattad presentation i Powerpoint-format.

Vi planerar att ha en middag på kvällen om pandemiläget så tillåter. Middagen bekostas av var och en som vill följa med.

Varmt välkomna till Uppsala!

Mohammed Asif Aslam
Sektionschef, handkirurgi
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi