Geriatriken i Tierp

Geriatriken i Tierp erbjuder personer från 65 år och uppåt i Tierp, Älvkarleby och norra Heby bedömning eller behandling av ett geriatriskt team.

Verksamheten består av en vårdavdelning, öppenvårdsrehabilitering, geriatrisk mottagning, specialistansluten hemsjukvård (SAH).

Avdelningen är indelad i tre team med inriktning mot strokerehabilitering, akut geriatrik/ortopedi och palliativ vård. Varje team består av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, kurator, logoped, arbetsterapeut och sjukgymnast.