Behandlingsriktlinjer

Information om behandlingsriktlinjer

De fysioterapeutiska behandlingsinsatserna på Akademiska sjukhuset är evidensbaserade och kallas för behandlingsriktlinjer. Syftet med behandlingsriktlinjerna är att alla patienter ska få det bästa tänkbara omhändertagandet baserat på senaste vetenskapliga rön.

Behandlingsriktlinjerna är färskvara och revideras med jämna intervall. De är indelade utifrån Socialstyrelsens definition för kompetensområden för fysioterapeuter/sjukgymnaster (se nedan) och anpassas efter lokala förhållanden.

Vi hänvisar också till nationella behandlingsriktlinjer via länkar till Fysioterapeuternas hemsida och Socialstyrelsens hemsida.

Kontaktinformation

Eva Ribom, fysioterapeut, 018-611 52 59

Patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen eller cirkulationssystemet

Patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet

Behandlingsriktlinjerna att ladda ner som pdf-filer.

Behandlingsriktlinjerna att ladda ner som pdf-filer eller skriva ut från sidan.