Behandlingsriktlinjer

Information om behandlingsriktlinjer

Sedan senare delen av 90-talet har de sjukgymnastiska behandlingsinsatserna på Akademiska sjukhuset evidensbaserats och kallas för behandlingsriktlinjer. Syftet med behandlingsriktlinjerna är att alla patienter ska få det bästa tänkbara omhändertagandet baserat på de senaste vetenskapliga rönen.

Behandlingsriktlinjerna är färskvara och revideras därför kontinuerligt. Det pågår ständigt ett arbete med att ta fram nya behandlingsriktlinjer. De är indelade utifrån Socialstyrelsens definition för kompetensområden för sjukgymnaster, se nedan.

Kontaktinformation

Maria Kyhlbäck, sjukgymnast 018-611 52 59

Patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet