Fysioterapi

Fysioterapeut instruerar patient på träningscykel.

Om oss

Fysioterapeuter/sjukgymnaster på Akademiska sjukhuset arbetar alla medvetet och systematiskt utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag (evidens) och våra kliniska erfarenheter. För att göra detta arbetssätt tydligt har vi tagit fram behandlingsriktlinjer för hur vi ska behandla olika diagnosgrupper.

Kontaktinformation

Verksamhetschef  Rolf Karlsten

Avdelningschef Christine Bengtsson
Avdelningschef  Elisabeth Belin
Avdelningschef  Ingrid Blankenau
Avdelningschef  Siri Jareborg
Avdelningschef  Åsa Liljenäs

Remittent/vårdgivare

Hur bedrivs forsknings- och utvecklingsarbetet inom fysioterapin?

Fysioterapeuter/sjukgymnaster på Akademiska sjukhuset arbetar systematiskt utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag (evidens) och kliniska erfarenheter. För att göra detta arbetssätt tydligt har vi tagit fram dokument för hur vi ska behandla olika diagnosgrupper. Dessa kallar vi behandlingsriktlinjer.

Kontaktinformation

Eva Ljunggren Ribom, fysioterapeut, 018-611 52 59

 Behandlingsriktlinjer