Arbeta på brännskadecentrum

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset är en av Sveriges två brännskadeenheter med riksvårdsuppdrag.

Teamet är viktigt i vårt arbete

Vi arbetar i team kring varje patient för att kunna ge en vård av hög kvalitet. Teamets medarbetare är välutbildade och för oss är det viktigt att vården präglas av respekt, trygghet, kontinuitet och säkerhet.

Utbildning

Hos oss erbjuds du ett inarbetat introduktionsprogram samt schemalagd studietid. Brännskadecentrum har ett positivt utvecklingsklimat och det finns goda möjligheter till forsknings- och utvecklingsarbete under handledning då vi har en etablerad forskningsgrupp i anslutning till avdelningen.

Forskning

Vi bedriver mycket forskning inom brännskadevård och vi har även specialiserat oss på forskning kring rehabilitering och patientens livskvalitet. I flera projekt har vi stöd från Vetenskapsrådet och vi är måna om att stödja den personal som också forskar.

Vem kan arbeta hos oss?

Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och administrativ personal. De största personalgrupperna är sjuksköterskor med specialistutbildning i intensivvård och undersköterskor, många med lång intensivvårdserfarenhet. Är du intresserad av att arbeta på vår enhet är du välkommen att kontakta oss!

Hur är det att jobba som intensivvårdssjuksköterska?