Information om samtal till BUP

Meddela namn och personnummer på den det gäller samt en kort beskrivning av vad du önskar hjälp med. Personal med psykiatrikompetens ringer upp dig inom de närmsta dagarna för ett längre samtal. När en egenremiss gällande ett barn eller ungdom ska göras och det finns två vårdnadshavare bör båda vårdnadshavarna vara överens om detta.