Forskning på BUP

Forskargruppen inom barn- och ungdomspsykiatri studerar utveckling av psykisk sjukdom hos barn och ungdomar, hur den ska kunna identifieras och behandlas. Forskningen utgår från en modell där kroppsliga, psykologiska och sociala risk- och skyddsfaktorer gemensamt kan påverka under uppväxten och i utvecklingen av psykiatriska symtom under barn och ungdomsåren.

Forskare på BUP

Institutionen för neurovetenskap Uppsala universitet

Johan Isaksson, psykolog och forskare
Forskningsområde: Känsloreglering och stressfysiologiska mönster vid psykiatrisk problematik - från tidig upptäckt till behandling.

Vendela Zetterqvist, psykolog och forskare
Forskningsområde: Internetförmedlad KBT för komorbid insomni hos ungdomspsykiatriska patienter.

Doktorander på BUP

Institutionen för neurovetenskap Uppsala universitet

Charlotte Lundén, psykolog.
Charlotte forskar i forskningsgruppen Psykologisk behandling riktad till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra tillstånd. Forskningen handlar om hur sömnlöshet påverkar ungdomars psykiska mående - om en internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) resulterar i minskade sömnproblem och psykiatrisk symtombelastning. I projektet ingår att undersöka om behandlingen kan implementeras på BUP med gott resultat. Vendela Zetterqvist är forskningsledare.

Iman Alaie, psykolog.
Iman forskar inom projektet Konsekvenser av tonårsdepression där Ulf Jonsson är forskningsledare.

Jenny Meyer, psykolog.
Jenny forskar inom projektet Utvärdering av färdighetsträning för ungdomar med ADHD där Johan Isaksson är forskningsledare.

Malin Indremo, psykolog.
Malin forskar på könsdysfori i forskningsgruppen Psykiatrisk epidemiologi där Fotis Papadopoulos är forskningsledare.

Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykologi, Karolinska Institutet

Moa Bråthen Wijana, psykolog.
Moa forskar i ett projekt som utvärderar en integrerad individ- och familjeterapeutisk modell. Mer om forskningsprojektet finns att läsa på Karolinska Institutets hemsida.