Förnya recept

Recept förnyas alltid via telefonnummer 018-611 24 10. De förnyas inte automatiskt. Att förnya ett recept tar 5 arbetsdagar men på grund av hög arbetsbelastning kan det dock ta längre tid. Ta därför kontakt med oss i god tid innan medicinen är slut.

För patienter som har ADHD-medicinering ska alltid aktuell vikt uppges vid förfrågan om receptförnyelse. 

Du som har uppgett ditt mobilnummer så att du får sms-påminnelse inför besök hos oss, får numera också ett sms-meddelande när ditt recept är förnyat.