All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Förnya recept

Recept förnyas alltid via telefonnummer 018-611 24 10. De förnyas inte automatiskt. Att förnya ett recept tar 5 arbetsdagar men på grund av hög arbetsbelastning kan det dock ta längre tid. Ta därför kontakt med oss i god tid innan medicinen är slut.

För patienter som har ADHD-medicinering ska alltid aktuell vikt uppges vid förfrågan om receptförnyelse. 

Du som har uppgett ditt mobilnummer så att du får sms-påminnelse inför besök hos oss, får numera också ett sms-meddelande när ditt recept är förnyat.